Warunki pobytu Zapewniana opieka Warunki zamieszkania Jak dojechać, adresy. telefony
About us
Całodobowa opieka pielęgniarska
Całodobowa obserwacja stanu zdrowia
Całodobowa doraźna opieka lekarska
Całodobowa pielęgnacja
Kontynuacja leczenia
Zajęcia z psychoterapeutą 
Wykonywanie zabiegów higieny osobistej
Pokoje 1, 2 i 3 osobowe
Specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne
Wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia
 
 
 
 

Domy Opieki "Eden" istnieją od 1996 roku, założycielem i właścicielem jest konsorcjum - Progress Sp. z o.o. Warszawa oraz Stowarzyszenie Praca i Rozwój z Piaseczna. Domy Opieki Pensjonaty "Eden" przeznaczone są dla osób wymagających ciągłej opieki pielęgniarsko - lekarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym. 

Statut Domy Opieki Pensjonaty EDEN

Założycielami i obecnymi pracownikami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia Domów Opieki Społecznej. Doświadczenie to procentuje na tym trudnym polu "prywatnych domów opieki", których historia nie jest nazbyt długa. Te doświadczenie daje nam pewną przewagę na innymi domami prowadzonymi w sposób prowizoryczny przez nieprzygotowany personel, co często znajduje epilog w postaci afer nagłaśnianych w mediach.

Potwierdzeniem nabytego przez nas doświadczenia był przełomowy moment uzyskania pozwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Niepublicznych Zakładów Pielęgnacyjno Opiekuńczych, obecnie jesteśmy jednym z niewielu Domów Opieki w województwie Mazowieckim, posiadającym powyższe pozwolenie i wpisanym do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jest to istotna sprawa przy wyborze domu opieki, dająca gwarancję właściwej, wykwalifikowanej opieki nad potrzebującymi osobami.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nami jest proces dostosowawczy do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Obecnie jesteśmy na przełomowym etapie rozwoju który w nieodległym czasie pozwoli nam przy współudziale inwestorów stworzyć sieć profesjonalnych domów opieki zgodnych z normatywami Unijnymi. Obecnie otworzyliśmy również nowoczesny ośrodek NZPO PODLASIE - domu opieki na obrzeżach miasta Białystok, podobny obiekt zostanie otwarty w połowie przyszłego roku w Konstancinie - Jeziornej pod Warszawą, obiekty te oraz planowane następne pozwolą na oferowanie usług na najwyższym poziomie oraz będą wyznacznikiem nowego standardu Niepublicznych Zakładów Opiekuńczych.

 

Niepubliczne Zakłady Pielęgnacyjno Opiekuńcze - NZPO Domy Opieki "Eden"  Progress Sp. z o. o.
02-495 Warszawa, ul. Achera 2
Tel: +48 22 662-12-86  e-mail: domy-opieki@wob.pl